Fotogalerie: #12 ulice New World

Place

Nová světová ulice – romantická stará ulice a její místa nedaleko. Malé pohádkové domy, to místo je velmi působivé

Duration

1 hodina

Recommended time

Brzy ráno, až do 10 hodin. Večer, po 5odp

Season

Celý rok